Južný Laos Preskúmajte pomalým tempom hlavné atrakcie: Wat Phou, 4000 ostrovov a Xe Pian.Životný štýl na vidieku Bicyklujte po riedko osídlenej časti Kambodže a sledujte spôsoby života miestnych ľudí.Starobylé ruiny Vráťte sa späť v čase návštevou chrámov zo 6. - 14. storočia, spoznajte históriu a kultúrny význam.