Prejdite sa krajinou Luanga Prabanga Vydajte sa z mesta panenskou prírodou do dediny horského kmeňa dediny. Horské kmene                                                                                                                                                                             Stretnite sa s ľuďmi z etnických skupín Kamu a Hmong a spoznajte ich kultúru a tradície. Objavte duchovnú stránku Luang Prabang Zúčastnite sa tradičného ceremoniálu, špeciálneho slávnostného požehnania, ktorý je pre Laosu jedinečný.