Autentický Vientiane Prejdite sa po predmestských štvrtiach, navštívte miestne trhy a preskúmajte skryté chrámy, aby ste videli scény  každodenného života.Posvätné jaskyne Bicyklujte z centra Vientiane do jaskynných chrámov, aby ste lepšie porozumeli miestnemu náboženstvu. Navštívte chrám meditácie Prejdite ryžovými poliami do Vat Pa Na Khoun Noi, kde sa stretnete s mníchmi a dozviete sa viac o budhistickej meditácii.