Podpora miestnych laoských tradícií Vychutnajte si predstavenie tradičného tanca, navštívte rodinné tkalcovské dielne a vyhľadajte remeslá na miestnych trhoch, aby ste pochopili laoskú kultúru. Pripojte sa k spoločensky zodpovedným činnostiam Darujte knihy a ďalšie predmety vidieckej dedine v núdzi a vydajte sa na cestu na podporu ochrany prírodných zázrakov Laosu Cestujte ekologicky Nenechajte žiadne stopy s cestami, bicyklami a výletmi po miestnych lodiach, aby ste minimalizovali dopad cestovného ruchu na životné prostredie.