Výlet do prírody jazera Lak Vydajte sa na trojdňový kemping do prekrásneho prírodného prostredia jazera Lak.Spoznajte etnikum M'Nong Vydajte sa so sprievodcom na prehliadku dediny M'Nong, ich spôsobu života a kultúru Skrytý vodopád Krátka turistika v národnom parku Chu Yang Sin  a odpočinok pri vodopáde.