Bike Hue to Hoi An

Bicyklom z Hue do Hoi An

Popri pobreží z Hue, pozdĺž pláží a bicyklom cez priesmyk Hai Van Pass do Hoi An.

See diverse landscapes

Jedinečné vnútrozemie

Bicyklom z pláží Nha Trang po pohorie pri Dalate a naspäť k piesočnatým plážam v Phan Thiet.

Get a taste of local life

Spoznajte lokálny život

Bicyklom po miestnych cestách, spoznanie života lokálnych ľudí a autentickej Vietnamskej kultúry.